VŠESTRANNOST

VŠESTRANNOST
INFORMACE
Cílem cvičení je především udržování kondice formou rozcvičky s hudebním doprovodem a cílenými cviky ( na prevenci a kompenzaci svalových disbalancí, cvičení na správné držení těla) a dále cvičením na nářadí a s náčiním. Pomocí takových cviků jako je výmyk, toč na hrazdě, stoj na rukou, kotoul, váha na kladině, přeskok bedny, komíhání na bradlech a jiných mají ženy (i muži) jedinečnou možnost ověřit si svoje fyzické schopnosti. Bohužel cvičení na nářadí se dnes věnuje velmi malá pozornost, přitom je velice účinné při tvorbě a udržování tělesné kondice a formování postavy, vyrovná se cvičení aerobiku, či v posilovně. Pravidelným trénováním jednotlivých cvičebních prvků na nářadí se velmi účinně posiluje i několik svalových skupin současně. Fyzické výkony, ale nejsou to hlavní, důležité je především nepřestávat s pohybovou aktivitou a mít ze cvičení radost a dobrý pocit. Ženy a dívky cvičí podle svých individuálních schopností a zdravotních omezení. Mohou se také zúčastnit soutěží v sokolské všestrannosti (atletika, gymnastika, plavání, lyžování) a různých akcí naší jednoty (akademie, šibřinky, koncerty, výlety, slety,..), nebo se zapojit do jejich pořádání.

Určeno pro ženy, muže od kategorie dorostu výše, včetně seniorů

Cena kurzu je 1045 Kč / Pololetí

ROZPIS TRÉNINKŮ
STŘEDA
19:15-20:15
Velká tělocvična
PÁTEK
19:00-20:00
Velká tělocvična
CVIČITELÉ
Jaroslava Vaňková
email:
Pavel Brada
Milada Jandejsková
email:
REGISTRACE
Pro registraci do oddílu využijte webový portál WEBOOKER. Návod na registraci naleznete na našich stránkách.
FOTOGALERIE