DŘEVÁČEK

DŘEVÁČEK
INFORMACE
Dětský folklorní soubor Dřeváček, založen v roce 1989, navazuje na činnost souboru Vysočánek, který zahájil svoji činnost již v roce 1975 jako člen Horáckého souboru písní a tanců Vysočan. Od roku 2012 je soubor součástí Tělocvičné jednoty Sokol Jihlava. Dřeváček udržuje kulturní tradice, předává je mladší generaci a rozšiřuje je mezi veřejnost díky svým vystoupením. Repertoár soubor čerpá ze všech oblastí Horácka i Českého Horácka a v jeho programu lze nalézt dětské hry, říkadla, písně, tance a zvyky z Vysočiny. Věk členů se pohybuje od 4 do 26 let. Soubor má svoji vlastní muziku. Dřeváček navštěvuje především tuzemská vystoupení, ale může se také pochlubit účastí na zahraničních akcích – např. ve Francii, Maďarsku. Díky pravidelným zkouškám soubor zabezpečuje pro své členy smysluplné trávení volného času a učí je poznávat svůj kraj i z jiných stran.

Tréninky probíhají ve společenském sálu Domu zdraví (Vrchlického 57, Jihlava)

Najdete nás také na facebooku: facebook.com/FS-Dřeváček

Máte-li v oddílu více dětí, máte nárok na slevu. Zažádejte si o ni před uhrazením faktury na infocentrum@sokoljihlava.cz

Cena kurzu je 1500 Kč / Pololetí

ROZPIS TRÉNINKŮ
STŘEDA
16:00-18:00
Dům zdraví (Vrchlického 57)
PÁTEK
16:00-18:00
Dům zdraví (Vrchlického 57)
CVIČITELÉ
Jaroslav Dřevo
REGISTRACE
Pro registraci do oddílu využijte webový portál WEBOOKER. Návod na registraci naleznete na našich stránkách.
FOTOGALERIE