PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

PŘEDŠKOLNÍ DĚTI / SGYM
INFORMACE

Cvičení předškolních dětí bez rodičů je zaměřeno na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností.

Během cvičení na různých typech nářadí a překážkových drahách děti zdokonalují svou sílu, obratnost, rychlost a stabilitu.

Hravou formou si osvojují základy gymnastiky a atletiky, a využitím tradičního nářadí (hrazda, kruhy, trampolínky…) objevují svoje možnosti a schopnosti.

S pomocí pohybových her učíme děti spolupracovat a zapojovat se v kolektivu.

Naším cílem je, aby se sport stal oblíbeným způsobem trávení volného času.

Na sebe pohodlné oblečení, doporučujeme cvičit na boso, případně v gymnastických cvičkách.

Děti následně mohou přejít do navazujících oddílů SGYM mladší žactvo.

Máte-li v oddílu více dětí, máte nárok na slevu. Zažádejte si o ni před uhrazením faktury na infocentrum@sokoljihlava.cz

Cena 1550 Kč / Pololetí

ROZPIS TRÉNINKŮ
STŘEDA
15:00-16:15
Velká tělocvična
16:15-17:30
Velká tělocvična
CVIČITELÉ
Pavlína Smrčková
REGISTRACE
Pro registraci do oddílu využijte webový portál WEBOOKER. Návod na registraci naleznete na našich stránkách.
FOTOGALERIE