Informace / Příspěvky

REGISTRACE DO ODDÍLŮ

  • Registrace do oddílů probíhají pouze přes registrační systém WEBOOKER

PŘÍSPĚVKY

  • Výše příspěvků se pohybuje v rozmezí 600,- až 2 000,- Kč za půlrok dle typu oddílu – viz. WEBOOKER
  • Platba zahrnuje: členskou známku, provozní a oddílový příspěvek.
  • Na naše členy se vztahuje i úrazové pojištění.
  • Platby probíhají až po registraci do oddílu a na základě vygenerované faktury – bezhotovostně, převodem na účet.
  • O platbu v hotovosti je nutné požádat v kanceláři Sokola Jihlava, ale vždy až po registraci v příslušném oddílu!
  • Vygenerovaná faktura spolu s dokladem o úhradě (výpis z účtu) pak slouží jako řádný doklad pro pojišťovnu nebo zaměstnavatele.

ČLENSKÉ ZNÁMKY

0 – 18 let 200 Kč
19 – 64 let 500 Kč
65 a více let 200 Kč
  • Kdo nás chce podpořit a stát se „pouze“ přispívajícím členem, může členskou známku uhradit také, ale až po zaregistrování se v systému WEBOOKER a po obdržení výzvy k platbě.