INFORMACE / PŘÍSPĚVKY

Informace / Příspěvky
REGISTRACE
Registrace do oddílů probíhají pouze přes registrační systém WEBOOKER
PŘÍSPĚVKY
 • Platba zahrnuje: členský, provozní a oddílový příspěvek
 • Na členy Sokola Jihlava se vztahuje úrazové pojištění
 • Platby probíhají až po registraci do oddílu a na základě vygenerované faktury – bezhotovostně, převodem na účet
 • O platbu v hotovosti je nutné požádat v kanceláři Sokola Jihlava, ale vždy až po registraci v příslušném oddílu
 • Vygenerovaná faktura spolu s dokladem o úhradě (výpis z účtu) pak slouží jako řádný doklad pro pojišťovnu nebo zaměstnavatele
 • ČLENSKÉ ZNÁMKY
  0 – 18 let
  200 Kč
  19 – 64 let
  500 Kč
  65 a více let
  200 Kč