INFORMACE / PŘÍSPĚVKY

Informace / Příspěvky
REGISTRACE
Registrace do oddílů probíhají pouze přes registrační systém WEBOOKER
PŘÍSPĚVKY
 • Platba zahrnuje: členský, provozní a oddílový příspěvek
 • Na členy Sokola Jihlava se vztahuje úrazové pojištění
 • Platby probíhají až po registraci do oddílu a na základě vygenerované faktury – bezhotovostně, převodem na účet
 • O platbu v hotovosti je nutné požádat v kanceláři Sokola Jihlava, ale vždy až po registraci v příslušném oddílu
 • Vygenerovaná faktura spolu s dokladem o úhradě (výpis z účtu) pak slouží jako řádný doklad pro pojišťovnu nebo zaměstnavatele
 • SLEVY PŘI REGISTRACI DO ODDÍLU:
  • Sourozenecká – každý sourozenec 10%
  • Seniorská (od 65 let) – 20%
  • Za aktivitu v dalším oddíle – 20% (10% a 10%)
  • Slevy se nesčítají.
  • Informace o příspěvku města pro děti ve věku 0-15 let a s trvalým bydlištěm v Jihlavě najdete na: https://jihlava.corrency.cz/
  • V případě čerpání příspěvku skrze CORRENCY nás prosím kontaktujte na infocentrum@sokoljihlava.cz před úhradou faktury! Děkujeme.
 • O případné slevy (např. sourozenecká, seniorská, apod.) požádejte ještě před úhradou faktury na infocentrum@sokoljihlava.cz
 • ČLENSKÉ ZNÁMKY
  0 – 18 let
  300 Kč
  19 – 64 let
  600 Kč
  65 a více let
  300 Kč