REGISTRACE

Registrovaný člen oddílu se zároveň stává členem Sokola Jihlava neboli České obce Sokolské.

Registrační systém WEBOOKER – NÁVOD

Registrační systém slouží pro registraci členů Sokola Jihlava do oddílů a dalších aktivit.
  • Klikněte na tlačítko REGISTRACE na horní liště.
  • Zde si založíte Váš uživatelský účet.
  • Po vyplnění požadovaných údajů a po kliknutí na REGISTROVAT Vám systém zašle na e-mail zprávu pro ověření Vaší identity.
  • Vytvářet účty v registračním systému mohou jen zletilé osoby.
  • V případě dětí zakládá účet rodič/zákonný zástupce.
  • Klikněte na odkaz, který Vám přišel na email.
  • Dostanete se tak do systému WEBOOKER a pokračujte dál v registraci v jednotlivých záložkách.
  • Své heslo si zapamatujte/uložte pro budoucí práci v systému.
  • V záložce KONTAKTNÍ ÚDAJE zadejte Vaši adresu v přesném formátu:
   <>strongUlice číslo popisné/číslo orientační, číslo směrovací město
   např.: Tyršova 1565/12, 586 01 Jihlava
  • Při správném zadání se vám zobrazí nápověda s nabídkou adres.
  • Doplňte ostatní kontaktní údaje, klikněte na „uložit“ a pokračujte na další záložku.
  • Záložka „STUDENTI“. Student = Vaše dítě (děti), případně Vy, pokud chcete navštěvovat některý náš oddíl.
  • Přes tlačítko „Přidat studenta“ přidejte postupně jména všech Vašich dětí.
  • Pokud budete chtít využívat oddíly a aktivity Sokola Jihlava vyplňte i Vaše jméno (v oddíle Rodiče a děti se přidává a do oddílu pak registruje VŽDY i rodič či jiný dospělý doprovod!).
  • V záložce SOUHLAS, udělte souhlas pro propagační účely jednoty.
  • Po vyplnění povinných (červených) políček klikněte vždy na tlačítko „uložit“.
  • Vaše registrace jako uživatele účtu bude uložena i pro další období.
  • Děti/studenty lze přidávat i odebírat a kontaktní údaje upravovat.
  • Nyní jste zaregistrováni do systému a můžete přihlásit své dítě do Vámi zvoleného oddílu Sokola Jihlava.
  • Oddíl si můžete vyfiltrovat v záložce ODDÍLY v nabídce „Typ”.
  • Vyberte dítě, které chcete do oddílu registrovat a klikněte na tlačítko „REGISTROVAT NA KURZ“.
  • Po zatrhnutí souhlasu, že se dítě stává členem České obce sokolské, a že jste se seznámili se stanovami ČOS, odklikněte ANO.
  • Členství bude, dle stanov, následně schváleno výborem jednoty.
  • Dítě se tak stává členem ČOS a vybraného oddílu a Vám se automaticky vygeneruje faktura, kterou obdržíte na email.
  • Na faktuře budete mít všechny potřebné údaje pro zadání platby (Bez správně zadaného variabilního symbolu nelze platbu spárovat!).
  • Po zaplacení Vám na email přijde odkaz na fakturu – daňový doklad. Tato faktura, společně s výpisem z Vašeho účtu, slouží jako doklad pro pojišťovny a zaměstnavatele.
  • Pokud nebude faktura uhrazena v termínu splatnosti bude registrace v daném oddílu po tomto datu neplatná a místo bude uvolněno dalším zájemcům.
  • Členskou známku (případně nový průkaz) si po úhradě platby můžete vyzvednout v kanceláři Sokola Jihlava.
  • V případě nároku na slevu (např. sourozenecká) je nutné, ještě před úhradou faktury, požádat v kanceláři Sokola Jihlava o úpravu částky na faktuře.

Stanovy ČOS a Informace o zpracování osobních údajů najdete jak v registračním systému webooker, tak i na stránkách Sokola Jihlava: www.sokoljihlava.cz/dokumenty.

V tištěné podobě si můžete také vyzvednout v kanceláři Sokola Jihlava, Tyršova 12, Jihlava.

V případě nejasností se na nás obracejte na:

e-mail: infocentrum@sokoljihlava.cz
tel: 773 302 020