AKROBAT

AKROBAT
INFORMACE

NOVÝ CIRKUS pro děti (do 15 let)

Cirkusové disciplíny pro Vaše děti. Kurz je zaměřen převážně na párovou akrobacii a na akrobacii na šálách, hrazdě a kruhu. Ale nejen na to. Děti se naučí například správně rozcvičovat nebo rovnoměrně zatěžovat obě strany těla. Vhodné pro rozvoj motorických schopností, koordinace pohybu a rovnováhy. V našich oddílech nejedeme „ na výkon“ ale učíme děti být součástí týmu, užít si pohyb a cirkus ve všech jeho podobách a společně se bavit.

NOVÝ CIRKUS pro dospělé (od 15 let)

V průběhu kurzu se začátečníci naučí základní zásady cvičení na šálách, šplh a jednoduché sestavy. Mírně pokročilí pak dále pokračují v rozšiřování spektra cviků a sestav. Ti nejpokročilejší pak propojují závěsnou a pozemní akrobacii a účastní se veřejných vystoupení. Cvičení rozvíjí rovnoměrně celé tělo, je výborným posilovacím cvičením, zpevňuje, ale současně přispívá i k protažení, pružnosti a celkovému zlepšení kondice.

CIRKUSOVÁ ŠKOLKA (5-7 let)

Cvičení probíhá formou her pro malé cirkusáky předškolního věku. Zaměřujeme se na základy gymnastiky, práci ve skupině se zapojením základních prvků cirkusových disciplín (balanc, žonglování, pozemní a skupinová akrobacie a dokonce i závěsná akrobacie na šálách).

CIRKUSOVÁ ŠKOLA (7-15 let)

Hodiny cirkusu pro školáky. Během lekcí se zaměříme na základy gymnastiky a posilovací cvičení v kombinaci s výukou cirkusových disciplín. Vyzkoušíme si pozemní i skupinovou akrobacii, balanc, různé formy žonglování i závěsnou akrobacii na šálách.

DR. AMAŤÁK (7-10 let)

Pro všechny děti, které mají rády pohyb a fantazii. Pomocí technik dramatické výchovy se seznámíme s vlastním tělem, dechem a hlasem. Naučíme se pracovat s prostorem, s rekvizitou a spolupracovat s ostatními. Společně prozkoumáme, co všechno nám nabízí nový cirkus. Dr.Amaťák je prostorem pro hru a prožitek. Výkon u nás nehraje roli, důležité je nadšení, ochota tvořit, zkoušet a hledat. Dozvíme se toho spoustu o sobě, o druhých i o světě. Každá hodina bude nabitá zážitky. Přidej se k nám, bude to jízda!

Aktuální informace a informace k náboru na fb: facebook.com/aakrobat

Máte-li v oddílu více dětí, máte nárok na slevu. Zažádejte si o ni před uhrazením faktury na infocentrum@sokoljihlava.cz

Na konci kurzu probíhá nějaké to společné vystoupení pro spokojené příbuzné.

Cena kurzu je 2200 Kč / 2600 Kč / Pololetí

Jsme součástí sdružených Cirkusových center v síti Cirkonet.cz

Díky nim můžeme propojovat své dovednosti a vystupovat na prestižních cirkusových festivalech.

ROZPIS TRÉNINKŮ
PONDĚLÍ
15:00-16:00
DIOD | Šály | Děti začátečníci
16:15-17:15
DIOD | Šály | Děti mírně pokročilí
17:30-19:00
DIOD | Šály | Děti mírně pokročilí
19:15-20:45
DIOD | Šály | Dospělí začátečníci
ÚTERÝ
15:00-16:00
DIOD | Šály | Děti začátečníci
16:15-17:15
DIOD | Šály | Děti mírně pokročilí
17:30-18:30
DIOD | Šály | Děti mírně pokročilí
19:15-20:45
DIOD | Šály | Dospělí pokročilí
STŘEDA
15:00-16:00
DIOD | Cirkus | Dr.Amaťák
16:15-17:15
DIOD | Cirkus | Školka (5-7 let)
17:30-18:30
DIOD | Cirkus | Škola (7-15 let)
17:30-19:00
Velká tělocvična | Šály | Děti masters
19:30-21:00
DIOD | Šály | Dospělí začátečníci
ČTVRTEK
10:00-10:45
Malá tělocvična | AkroBÁC | Rodiče a děti
18:45-19:45
Malá tělocvična | Akroyoga | Dospělí
CVIČITELÉ
Lucie Vopálenská
Vedoucí oddílu
Adam Hruška
Vedoucí oddílu
Katarína Ruschková
Pavla Štěpánková
Gabriela Mutlová
Daniel Vopálenský
Tomáš Fiala
Pavel Raputa – Acroyoga
Radmila Krásenská – Dr.Amaťák
Alžběta Mikešová
REGISTRACE
Pro registraci do oddílu využijte webový portál WEBOOKER. Návod na registraci naleznete na našich stránkách.
FOTOGALERIE