AKROBAT

AKROBAT
INFORMACE

NOVÝ CIRKUS pro děti (do 15 let)

Cirkusové disciplíny pro Vaše děti. Kurz je zaměřen převážně na párovou akrobacii a na akrobacii na šálách, hrazdě a kruhu. Ale nejen na to. Děti se naučí například správně rozcvičovat nebo rovnoměrně zatěžovat obě strany těla. Vhodné pro rozvoj motorických schopností, koordinace pohybu, rovnováhy a vybití přebytečné energie hyperaktivních i klidných jedinců.

NOVÝ CIRKUS pro dospělé (od 15 let)

V průběhu kurzu začátečníků se frekventanti naučí základní zásady cvičení na šálách, šplh, základní pozice a jednoduché sestavy. Mírně pokročilí pak dále pokračují v rozšiřování spektra cviků a sestav. Cvičení akrobacie na šálách rozvíjí rovnoměrně celé tělo, je výborným posilovacím cvičením, zpevňuje celé tělo, ale současně přispívá i k protažení, pružnosti a celkovému zlepšení kondice.

CIRKUSOVÁ ŠKOLKA (5-7 let)

Cvičení probíhá formou her pro malé cirkusáky předškolního věku. Zaměřujeme se na základy gymnastiky, práci ve skupině se zapojením základních prvků cirkusových disciplín (balanc, žonglování, pozemní a skupinová akrobacie a dokonce i závěsná akrobacie na šálách).

CIRKUSOVÁ ŠKOLA (7-15 let)

Hodiny cirkusu pro školáky. Během lekcí se zaměříme na základy gymnastiky a posilovací cvičení v kombinaci s výukou cirkusových disciplín. Vyzkoušíme si pozemní i skupinovou akrobacii, balanc, různé formy žonglování i závěsnou akrobacii na šálách.

DR. AMAŤÁK (7-10 let)

Pro všechny děti, které mají rády pohyb a fantazii. Pomocí technik dramatické výchovy se seznámíme s vlastním tělem, dechem a hlasem. Naučíme se pracovat s prostorem, s rekvizitou a spolupracovat s ostatními. Společně prozkoumáme, co všechno nám nabízí nový cirkus. Dr.Amaťák je prostorem pro hru a prožitek. Výkon u nás nehraje roli, důležité je nadšení, ochota tvořit, zkoušet a hledat. Dozvíme se toho spoustu o sobě, o druhých i o světě. Každá hodina bude nabitá zážitky. Přidej se k nám, bude to jízda!

Aktuální informace a informace k náboru na fb: facebook.com/aakrobat

Na konci kurzu probíhá nějaké to společné vystoupení pro spokojené příbuzné.

ROZPIS TRÉNINKŮ
PONDĚLÍ
15:00-16:00
DIOD | Šály | Děti začátečníci
16:15-17:15
DIOD | Šály | Děti mírně pokročilí
17:30-18:30
DIOD | Šály | Děti mírně pokročilí
18:40-20:00
DIOD | Šály | Dospělí začátečníci
ÚTERÝ
15:00-16:00
DIOD | Šály | Děti začátečníci
16:15-17:15
DIOD | Šály | Děti mírně pokročilí
17:30-18:30
DIOD | Šály | Děti mírně pokročilí
18:40-20:00
DIOD | Šály | Dospělí pokročilí
STŘEDA
15:00-16:00
DIOD | Cirkus | Dr.Amaťák
16:15-17:15
DIOD | Cirkus | Školka (5-7 let)
17:30-18:30
DIOD | Cirkus | Škola (7-15 let)
17:30-19:00
Velká tělocvična | Šály | Děti masters
19:15-20:15
DIOD | Šály | Dospělí začátečníci
ČTVRTEK
10:00-10:45
Malá tělocvična | AkroBÁC | Rodiče a děti
18:45-19:45
Malá tělocvična | Akroyoga | Dospělí
CVIČITELÉ
Adam Hruška
Katarína Ruschková
Pavla Vavrdová
Lucie Vopálenská
Linda Martinková
Gabriela Mutlová
Daniel Vopálenský
Tomáš Fiala
Pavel Raputa – Acroyoga
Radmila Krásenská – Dr.Amaťák
REGISTRACE
Pro registraci do oddílu využijte webový portál WEBOOKER. Návod na registraci naleznete na našich stránkách.
FOTOGALERIE