SGYM

SGYM
INFORMACE

Základní hodnotou našeho cvičení je radost z pohybu – u nás cvičíme, protože nás to baví! Již více jak 10 let rozvíjíme koncept gymnastického cvičení, který klade důraz na zábavnost a rozvoj vnitřní motivace dětí, zaměřujeme se na zdraví dětí a jejich harmonický tělesný i duševní rozvoj. Pod vedením kvalifikovaných cvičitelů rozvíjíme všestranné pohybové schopnosti a dovednosti, které se budou dětem hodit v dětství, dospívání i v dospělosti. Nejsme nuceni dosahovat výsledků výkonnostního sportu, který často klade příliš vysoké nároky, ale na druhou stranu jsme schopni se výkonnostní úrovni přiblížit přirozeným rozvojem. Vytváříme pro děti místo, kde se cítí dobře a smysluplně využívají čas, který tráví společně v tělocvičně. Během roku se účastníme sokolských závodů v plavání, gymnastice, atletice, přespolním běhu a dalších akcí organizovaných pod Českou obcí sokolskou. Nárazově pořádáme víkendová cvičení spojená s přespáním v sokolovně.

Naše gymnastika je opravdu pro každého, kdo se chce hýbat a pracovat na sobě.

Cílem je vytvoření pravidelné nabídky SGYMového cvičení pro všechny věkové kategorie, tedy od předškolních dětí až po dospělé složky.“

Tréninky probíhají ve velké tělocvičně

Máte-li v oddílu více dětí, máte nárok na slevu. Zažádejte si o ni před uhrazením faktury na infocentrum@sokoljihlava.cz

Cena kurzu je 1x týdně 2000 Kč / Pololetí

Cena kurzu je 2x týdně 2500 Kč / Pololetí

ROZPIS TRÉNINKŮ
ÚTERÝ
16:00-17:30
Mladší žactvo (1. – 5. třída)
17:30-19:00
Starší žactvo (6. – 9. třída)
19:00-20:00
Dorost a pokročilí
ČTVRTEK
16:00-17:30
Mladší žactvo (1. – 5. třída)
17:30-19:00
Starší žactvo (6. – 9. třída)
19:00-20:00
Dorost a pokročilí
CVIČITELÉ
Martin Zuzaňák (vedoucí oddílu)
Jakub Svoboda (hlavní cvičitel)
Elena Krebsová
Ema Komůrková
Jakub Semotán
Jan Bojanovský
Lukáš Lavička
Ondřej Smrčka
Světlana Svobodová
Zdeněk Zelený
Bohouš Voda
Šimon Škrdla
Štěpán Šalomoun
Šárka Svobodová
Petr Coufal
REGISTRACE
Pro registraci do oddílu využijte webový portál WEBOOKER. Návod na registraci naleznete na našich stránkách.
FOTOGALERIE