SGYM

O CO JDE

Základní hodnotou našeho cvičení je radost z pohybu – u nás cvičíme, protože nás to baví! Již více jak 10 let rozvíjíme koncept gymnastického cvičení, který klade důraz na zábavnost a rozvoj vnitřní motivace dětí, zaměřujeme se na zdraví dětí a jejich harmonický tělesný i duševní rozvoj. Pod vedením kvalifikovaných cvičitelů rozvíjíme všestranné pohybové schopnosti a dovednosti, které se budou dětem hodit v dětství, dospívání i v dospělosti. Nejsme nuceni dosahovat výsledků výkonnostního sportu, který často klade příliš vysoké nároky, ale na druhou stranu jsme schopni se výkonnostní úrovni přiblížit přirozeným rozvojem. Vytváříme pro děti místo, kde se cítí dobře a smysluplně využívají čas, který tráví společně v tělocvičně. Během roku se účastníme sokolských závodů v plavání, gymnastice, atletice, přespolním běhu a dalších akcí organizovaných pod Českou obcí sokolskou. Nárazově pořádáme víkendová cvičení spojená s přespáním v sokolovně.

Naše gymnastika je opravdu pro každého, kdo se chce hýbat pracovat a pracovat na sobě.

Cílem je vytvoření pravidelné nabídky SGYMového cvičení pro všechny věkové kategorie, tedy od předškolních dětí až po dospělé složky.“

INFORMACE PRO ZÁJEMCE

Rozpis tréninků

Pondělí
Uterý 16:00 – 17:30 Mladší žactvo (1. – 5. třída) Martin Zuzaňák
Jakub Svoboda
17:30 – 19:00 Starší žactvo (6. – 9. třída)
18:30 – 20:00 Dorost a pokročilí
Středa
Čtvrtek 16:00 – 17:30 Mladší žactvo (1. – 5. třída) Martin Zuzaňák
Jakub Svoboda
17:30 – 19:00 Starší žactvo (6. – 9. třída)
18:30 – 20:00 Dorost a pokročilí
Pátek

KONTAKTY

CVIČITEL
Martin Zuzaňák
CVIČITEL
Jakub Svoboda

REGISTRACE

Pro registraci do oddílu využijte webový portál WEBOOKER. Návod na registraci naleznete na našich stránkách.
>>> NÁVOD NA REGISTRACI <<<
>>> WEBOOKER <<<

VIDEO Z AKADEMIE 2019

Předškoláci
Mladší žactvo
Starší žactvo
Dorost