Vedení Sokola Jihlava 2019 – 2022

STAROSTA
Martin Zuzaňák
ŘEDITELKA
Kateřina Nikodýmová
MÍSTOSTAROSTA
Tomáš Nosek
email:
tel:
JEDNATEL
Adam Hruška
HOSPODÁŘKA
Eva Zuzaňáková
NÁČELNICE
Tereza Benáková
(Na mateřské dovolené)
NÁČELNÍK
Tomáš Nosek
email:
tel:
DALŠÍ ČLENOVÉ VÝBORU
Pavlína Smrčková
Přemysl Martinek
Petr Majtán
Vítězslav Krčma
Věra Matoušková
Antonín Musil
KONTROLNÍ KOMISE
Bohuslav Voda
Jana Mandátová
Václav Plánka