Vedení Sokola Jihlava 2019 – 2022

STAROSTA
Martin Zuzaňák
ŘEDITELKA
Kateřina Nikodýmová
MÍSTOSTAROSTA
Tomáš Nosek
JEDNATEL
Adam Hruška
HOSPODÁŘKA
Eva Zuzaňáková
NÁČELNICE
Tereza Benáková
(Na mateřské dovolené)
NÁČELNÍK
Tomáš Nosek
DALŠÍ ČLENOVÉ VÝBORU
Pavlína Smrčková
Přemysl Martinek
Petr Majtán
Vítězslav Krčma
Věra Matoušková
Antonín Musil
KONTROLNÍ KOMISE
Bohuslav Voda
Jana Mandátová
Václav Plánka