NA KŘÍDLECH SOKOLA – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

 • Jazykové, sportovní a výtvarné aktivity
 • Výuka angličtiny ve skupinkách do 10 dětí
 • Zkušení lektoři angličtiny
 • Termín tábora:
  • 16.8. – 20.8.2021
 • V ceně je zahrnuto:
  • Aktivity, výtvarné a sportovní potřeby
  • Stravování – svačiny, obědy a pitný režim
  • Pojištění
 • Sraz dětí vždy mezi 7:00 – 7:45 v budově Sokola Jihlava
 • Předání dětí odpoledne mezi 15:30 – 16:00 v budově Sokola Jihlava
 • Požadujeme potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • Organizátory akce jsou:
 • Pro DĚTI OD 6 DO 12 LET
 • CENA 2.500,-
 • Registraci do tábora proveďte přes aplikaci WEBOOKER
 • V případě nemožnosti konání tábora na základě restrikcí ze strany státu garantujeme vrácení 100% ceny. Vyhrazujeme si právo tábor zrušit v případě, že by nebyla naplněna minimální kapacita nebo hygienická omezení znemožňovala účast v obvyklém režimu. V těchto případech by bylo vráceno vždy 100% ceny.
 • Případné dokumenty a údaje potřebné pro účast vašich dětí budou upřesněny dle aktuální situace.
 • Storno podmínky při odhlášení dítěte:
  • 30 dnů a více před začátkem tábora – storno poplatek – 0%
  • 15 – 29 dnů před začátkem tábora – storno poplatek – 30%
  • 8 – 14 dnů před začátkem tábora – storno poplatek – 50%
  • 4 – 7 dnů před začátkem tábora – storno poplatek – 90%
  • 1 – 3 dnů před začátkem tábora a v průběhu tábora – 100%
 • Nemůže-li se dítě zúčastnit z důvodů zdravotních a potvrdíte-li to zprávou od lékaře, bude vám vrácena celá částka. V případě započetí tábora se částka počítá pouze ze dnů, kterých se dítě nezúčastnilo.