Tvoř s námi podobu tělocvičny

VYZÝVÁ KE KREATIVITĚ

TVOŘ S NÁMI PODOBU TĚLOCVIČNY

  • nakresli obrázek/plánek jak by se ti líbila naše tělocvična nebo co bys chtěl za nářadí
  • předej ho svému trenérovi do konce června
  • TĚŠÍME SE NA TVÉ NÁVRHY