Začátek cvičení

Zahájení cvičení 2017/18 od 11. září 2017.
Rozvrh oddílů Sokol 2017/2018
Registrace přímo v oddílech od 11. září 2017. Přihlášky až následně po registraci v oddíle  –  v kanceláři
Sokola Jihlava, v průběhu září.
Pouze u oddílu Rodiče a děti registrace předem, již nyní! – info viz oddíl Rodiče a děti.

Přihláška do Sokola 2017