Současnost

Jihlavská jednota je součástí Župy plukovníka Švece, která zahrnuje větší část jednot na území moravské Vysočiny. Kromě pravidelných cvičení v jihlavské Sokolovně provozuje jednota od dubna 2011 multižánrový prostor DIOD (Divadlo otevřených dveří).

Vstoupit do jednoty může kdokoliv od malých dětí přes dospělé až k seniorům. Členem se stává po zaplacení členského příspěvku, který je na rok 2016 stanoven na 500 Kč pro dospělé a 100 Kč pro dospělé a 100 Kč pro děti. Příspěvek je také součásti poplatku za cvičení v jednotlivých oddílech, takže se členem Sokola stává automaticky každý, kdo u nás sportuje. Informace o cenách jednotlivých cvičení najdete přímo na stránkách jednotlivých oddílů.

Sokol Jihlava reprezentuje tradice, které se váží na historii českého sokolského hnutí. I když je dnes především prostorem pro cvičení v nejrůznějších oddílech, stále rozvíjí myšlenky demokracie, účastní se formou čestné stráže pietních aktů spojených s klíčovými okamžiky české historie, je proti diskriminaci.

V Sokole Jihlava dnes působí desítky vyškolených trenérů a nabídka cvičení je pestřejší, jako nikdy před tím. Zvláštností naší jednoty je například cvičební strategie FunGym. Děti tak u nás mohou cvičit již od malička v doprovodu rodičů a pak přecházejí do cvičení pro předškoláky, mladší a nakonec starší žáky. FunGym je moderní variantou cvičení všestrannosti – tedy základů gymnastiky.

Sokol Jihlava je dnes centrem pro trávení volného času, pro výkonnostní sport i pro špičkovou lokální, regionální i mezinárodní kulturu.