Rope skipping

Rope skipping je cvičení se švihadlem. Je to cvičení koordinační, rychlostní, vytrvalostní, a do jisté míry i silové. Podporuje kreativitu, hravost, cit pro rytmus, časování pohybu a v neposlední řadě týmovou spolupráci. Je to všestranný telesný rozvoj.
Naučíte se základní rope skippingové dovednosti jak jednotlivců, tak týmů. Děláme také přípravy na soutěže, vystoupení a kondiční přípravu s využitím dalšího náčiní a vybavení tělocvičny. Kotoul, výmyk, přeskok zvládne každý skákač.
Nabízíme také účast na soutěžích sokolské všestrannosti – přespolní běh, šplh, plavání, atletika aúčast na soutěžích ve skákání přes švihadlo.

Cvičení je určeno pro starší žactvo     

Rozpis tréninků:
Středa: 17:30 – 19:00 – velká tělocvična

Hledáme trenéry/cvičitele – nejen pro dovednosti se švihadly, ale i pro všeobecnou kondiční přípravu, gymanstickou průpravu.

Cvičitel:   Eva Zuzaňáková- tel.: 737 385 338

ZAČÁTEK CVIČENÍ 12. ZÁŘÍ 2018


FOTO ROPESKIPPING

FOTO Z DALŠÍCH AKTIVIT ROPESKIPPING