Dřeváček

drevo

Dětský folklorní soubor Dřeváček, založen v roce 1989, navazuje na činnost souboru Vysočánek, který zahájil svoji činnost již v roce 1975 jako člen Horáckého souboru písní a tanců Vysočan. Od roku 2012 je soubor součástí Tělocvičné jednoty Sokol Jihlava.Vedoucím souboru je pan Jaroslav Dřevo st.

Dřeváček udržuje kulturní tradice, předává je mladší generaci a rozšiřuje je mezi veřejnost díky svým vystoupením. Repertoár soubor čerpá ze všech oblastí Horácka i Českého Horácka a v jeho programu lze nalézt dětské hry, říkadla, písně, tance a zvyky z Vysočiny. Věk členů se pohybuje od 4 do 26 let. Soubor má svoji vlastní muziku.

Dřeváček navštěvuje především tuzemská vystoupení, ale může se také pochlubit účastí na zahraničních akcích – např. ve Francii, Maďarsku.

Díky pravidelným zkouškám soubor zabezpečuje pro své členy smysluplné trávení volného času a učí je poznávat svůj kraj i z jiných stran.

Rozpis tréninků:
Středa, pátek:16:00 – 18:00

Tréninky probíhají ve společenském sálu Domu zdraví (Vrchlického 57, Jihlava)

Cvičitel:Jaroslav Dřevo;  drevo.ranc@atlas.cz;776 746 527

vlastní stránky oddílu: www.drevacek.com

Facebook: FS Dřeváček